27 พฤษภาคม 2562 พบรอยเท้าเสือโคร่งในป่าทับลาน จังหวัดนครราชสีมา

ที่มา: http://news.thaipbs.or.th/content/280379

เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลาน จังหวัดนครราชสีมา พบรอยเท้าเสือโคร่งวัดจากส้นเท้าถึงปลายนิ้วความยาวกว่า 6 นิ้ว อยู่รอบแนวเขตป่าอุทยานแห่งชาติทับลาน ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี ซึ่งรอยเท้าเสือที่พบน่าจะเป็นเสือเจ้าถิ่น แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่า เนื่องจากหากพบสัตว์นักล่าชั้นบนสุดของวัฏจักรอย่างเสือ แสดงว่าบริเวณใกล้เคียงจะมีสัตว์ผู้ถูกล่าจำนวนมาก หัวหน้าเขตจัดการอุทยานแห่งชาติทับลานที่ 3 คลองน้ำมัน เปิดเผยว่าปัจจุบันมีประชากรเสือโคร่งอาศัยอยู่ในป่าทับลานประมาณ 30 ตัว ช้างป่า 300 ตัว ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่พยายามสร้างแหล่งอาหารและโป่งเทียมในป่าหลายจุด ซึ่งจากการสำรวจสภาพป่าพบความมีความอุดมสมบูรณ์และพบรอยเท้าสัตว์ป่าออกมากินอาหารจำนวนมาก ในอนาคตเตรียมสร้างแหล่งอาหารเพิ่มเติมในเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน เพื่อป้องกันสัตว์ป่าออกไปหากินนอกเขตป่า และสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน